Kort beskrevet: Du kan ta kontakt via Messenger symbolet nede til høyre, via kontaktskjemaet vårt eller send mail til salg@bycry.no.

  • du ønsker å benytte deg av angreretten (14 dager - du betaler porto)
  • du fant en feil ved produktet da du åpnet pakningen (vi betaler porto)
  • du har mottatt feil produkt (vi betaler porto)

Returadressen: BY CRY AS, Kaptein Oppegaardsvei 10 D, 1164 Oslo, NORGE 


RETURVILKÅR

Alle produkter sendt fra BY CRY AS er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes BY CRY AS muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
  • Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med BY CRY AS, dekker ikke BY CRY AS kostnader for dette.

Hvis en pakke ikke blir hentet på utleveringsstedet, og den blir sendt i retur til oss, så har du ikke benyttet deg av angreretten, i henhold til Angrerettloven. Da er du fortsatt ansvarlig for kjøpet, og BY CRY forbeholder seg retten til å kreve et ekspedisjonsgebyr for å dekke retur-, frakt- og administrasjonskostnader. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på Kr. 400,- + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke BY CRY AS sine utlegg.

 

Henvendelser kan rettes til: vår kundeansvarlige hos bycry.no

 

BY CRY AS
Org. no: NO 913386515 MVA
E-mail: kundeservice@bycry.no